Beställ online

Printdrive
Logga in
 Marknadsportalen Printdrive. Denna beställning kräver ett avtal. Kontakta en av våra projektledare för att veta mer.
Förberedelse

Innan du skickar din beställning är vi tacksamma om du läser igenom våra anvisningar nedan.
Ritningsbeställning

Förberedelse - Ritningsbeställning

Förberedelse

Spara dina ritningar som pdf, plt, tiff eller cals. Se till att svartvita ritningar sparas som svartvita.
Tänk på att grått klassas som färg. Spara tillhörande dokument som pdf-filer. Om du vill ha svartvita
utskrifter så skall dokumenten vara sparade som svartvita.
Pdf-filer med ritningar i skall endast innehålla en ritning per pdf-fil. Titta på filerna innan du
skickar iväg dem.
 Vi hanterar så stora mängder ritningar att vi lätt kan missa fel i filerna.
Om du vill ha färgplottningar, kom ihåg att ange det i beställningen.

Skicka in filerna

Vi tar emot filer på många olika sätt. Använd någon av de metoder som finns under “Beställ online”.
När du skickar filer till oss hamnar dessa på vår ordermottagning för ritningar på ABA Wenner-Gren
Center. De bedömer sedan vilken avdelning som skall producera din beställning.  Kom ihåg att alltid ange ditt telefonnummer så att vi kan nå dig med frågor.

Kontakt

När du har frågor om din ritningsbeställning kan du ringa 08-441 95 45 eller skicka e-post till
cad@aba.nu
Close
Utskriftsbeställning

Förberedelse - Utskriftsbeställning

Förberedelse

Innan du skickar filer till oss är det bra om du har gått igenom dem i förväg. Vi har därför
sammanställt en checklista som vi vill att du ägnar en liten stund åt att titta igenom
innan du skickar din beställning till oss. Klicka här för att komma till checklistan
Guider:

Skicka in filerna

Vi tar emot filer på många olika sätt. Använd någon av de metoder som finns under “Beställ Online”.
Du kan också skicka filer genom FTP efter överenskommelse.
När du skickar filer till oss hamnar dessa på vår ordermottagning. De bedömer sedan vilken
avdelning som skall producera din beställning.

Kontakt

När du har frågor om din utskriftsbeställning kan du ringa 08-441 95 40.
Close
Skicka e-post (upp till 10 MB)

Det går naturligtvis även bra att skicka en beställning som vanlig e-post. Kom ihåg att alltid ange
vem du som beställer är och hur vi får tag på dig. Ange också vem som ska betala och hur det hela
skall levereras. Ange även vad vi ska göra med filerna, d v s antal omgångar kopior samt skala.
Om ej annat avtalats innan, använd följande e-postadresser.
Skicka ritnings- och byggrelaterade beställningar (pdf, plt, dwg) till: cad@aba.nu
Skicka övriga utskrifts- och tryckbeställningar (ej ritningar) till: order@aba.nu
Är du osäker på vart du skall skicka en beställning bör du alltid skicka till order@aba.nu