Checklista

Innan du skickar filer till oss är det bra om du går igenom dem i förväg. Vi har därför sammanställt
en checklista som vi vill att du ägnar en liten stund åt.
Kontrollera att:
  • skärmärken och utfall (3-5 mm) är med i din tryckfärdiga pdf.
  • du skickar dokumentet i rätt utskriftsformat.
  • bildernas upplösning är anpassad för vald utskriftsmetod. En bra riktlinje är minst 300 dpi i full skala.
  • du använder standardiserade färgskalor. Skicka gärna med färgprov.
  • du använder det korrekta typsnittet. Använd aldrig “fet” eller “kursiv”, utan använd den rätta skärningen av typsnittet.
    Till exempel: Helvetica + fet= fel. Helvetica Bold= rätt.
  • svart text är 100% svart i CMYK.
  • de linjer du använder är minst 0,25 pkt tjocka.
  • ta bort blanksidor i dokumentet som inte ska vara med.
Om du skickar ett öppet dokument (exempelvis en InDesign-fil), kontrollera att:
  • alla typsnitt är med.
  • alla bilder är medskickade.
  • de högupplösta bilderna är inmonterade och uppdaterade.
  • namnen inte är bytta på bilder som blivit monterade. Länkningen bryts då och programmet hittar inte bilden.
  • det finns ordentligt med utfall på bilder och färgplattor som ska gå utanför trycket. 3-5 mm är bra.
  • om ditt jobb fyrfärgssepareras, spara bilder och valda färger i dokumentet till CMYK.
    Ta bort färger som inte används.