Miljöpolicy

ABA står för hög kvalité och service av högsta klass. Vi är en helhetsleverantör av grafiska produkter och tjänster. Med egen distribution och produktion centralt beläget i Stockholm finns vi alltid tillgängliga nära kunden. Vi lyssnar på vår kund. Vi är flexibla, innovativa och lyhörda.

I vårt arbete för att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra vårt miljöarbete, strävar vi efter att ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Grön el

ABA har valt att uteslutande använda sig av ett grönt elavtal enligt certifierat vattenproducerad el från vattenfall i nordiska anläggningar och från våra älvar och åar.
Dessutom har ABA de senaste åren arbetat med bland annat systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och fjärrkyla samt övergång till varudeklarerad el med resultatet sänkt koldioxidutsläpp.

Leverantörer

ABA väljer leverantörer som i de flesta fall uppfyller och säljer certifierade produkter (enligt FSC och PEFC).

Transporter

Idag utförs 40% av våra budbilstransporter med förnyelsebart bränsle. Vi har ett nära samarbete med transportörer som har tydlig miljöprofil. Innanför Stockholms tullar använder vi dessutom cykelbud i första hand. Mer miljöanpassat än ett cykelbud kan det aldrig bli.

Uppfyller intressenternas krav

I vårt miljöarbete ingår att vi ska identifiera och uppfylla våra intressenter och deras relevanta bindande krav. Det innebär bl a att vi ska uppfylla de miljökrav som myndigheter och våra kunder ställer på oss.

ABA är certifierade enligt ISO 14001 fr o m Q1 2017.